Declaració de privacitat


PROTECCIÓ DE DADES


De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
- Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de Vivers Ernest, S.L.
- La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedits a tercers, excepte les cessions legalment permeses.
- Les dades sol·licitades a través d'aquesta i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no excessius.
- La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat prestar-li el servei.
- Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 15/1999 davant Vivers Ernest, S.L. com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: info@viversernest.com


CONFIDENCIALIDAD


La informació que pugui contenir aquest missatge, així com el seu(s) arxiu(s) adjunt(s) és totalment confidencial i va dirigida exclusivament al seu destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o la persona responsable de lliurar el missatge al destinatari, o ha rebut aquesta comunicació per error, li recordem que està prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l'adreça a dalt esmentada.

Virus: S'han pres les mesures pertinents per a assegurar que aquest missatge i els seus fitxers adjunts estiguin lliures de virus. No obstant això, recomanem encaridament que el receptor del mateix procedeixi igualment a utilitzar els mitjans necessaris per a assegurar-se de la inexistència de virus i/o cap codi maliciós.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies